Thiết bị chống sét lan truyền hay SPD (Surge Protection Devices) là các thiết bị chống sét được tạo ra để bảo vệ các thiết bị điện khi điện áp tăng cao đột ngột.

Một tia sét đánh gần tòa nhà bất ngờ làm tăng điện áp 230 V lên 3 hoặc 6 kV.  SPD có thể giảm đột biến xuống một giá trị tương thích với giá trị mà hầu hết các thiết bị kết nối có thể chịu được: khoảng 1,5 kV. Tất cả các thiết bị trong vòng 10 mét cách bảng chuyển mạch đều được bảo vệ hiệu quả. Nếu thiết bị của bạn cách SPD đã cài đặt hơn 10 mét, thì cần bảo vệ bổ sung, chẳng hạn như SPD loại 3 trong bảng chuyển mạch lân cận của ổ cắm điện dài có bảo vệ tăng áp tích hợp.

 • V10-C3+NPE-280 Quick View
  • V10-C3+NPE-280 Quick View
  • V10-C3+NPE-280

  • 4,335,000
  • Thông số kỹ thuật V10-C 3+NPE-280 Xuất sứ : OBO Hungary Kỹ thuật : Mắc song song tủ điện nhánh, cắt xung lan truyền ( 8/20 us), dòng sét chịu từ 20kA - 60kA Model: V10-C 3+NPE-280 Thông số: 280V, 3P+NPE, Imax (8/20) 20kA/P, Imax (8/20)…
  • Add to cart
 • V20-C4-280 Quick View
  • V20-C4-280 Quick View
  • V20-C4-280

  • 5,784,000
  • Thông số kỹ thuật V20-C4-280 Xuất sứ : OBO Hungary Kỹ thuật : Mắc song song tủ điện nhánh, cắt xung lan truyền ( 8/20 us), dòng sét chịu từ 40kA - 150kA Model: V20-C4-280 Thông số: 280V, 4P, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 150kA  
  • Add to cart
 • V25B-C3 Quick View
  • V25B-C3 Quick View
  • V25B-C3

  • 8,304,000
  • Thông số kỹ thuật V25B-C3 Xuất sứ : OBO Hungary Kỹ thuật : Mắc song song tủ điện nhánh, cắt xung lan truyền ( 8/20 us), dòng sét chịu từ 21kA - 150kA Model: V25B-C3 Thông số: 280V, 3P, Iimp (10/350) 21kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20)…
  • Add to cart
 • V50BC3NPE-280 Quick View
  • V50BC3NPE-280 Quick View
  • V50BC3NPE-280

  • 13,000,000
  • Thông số kỹ thuật V50BC3NPE-280 Xuất sứ : OBO Hungary Kỹ thuật : Mắc song song tủ điện nhánh, cắt xung lan truyền ( 8/20 us), dòng sét 50kA Model: V50BC3NPE-280 Thông số: 280V, 3P+NPE, Iimp (10/350) 12.5kA L-N & 50kA N-PE, Imax (8/20) 50kA/P  
  • Add to cart
 • V50BC4-280 Quick View
  • V50BC4-280 Quick View
  • V50BC4-280

  • 12,577,000
  • Thông số kỹ thuật V50BC4-280 Xuất sứ : OBO Hungary Kỹ thuật : Mắc song song tủ điện nhánh, cắt xung lan truyền ( 8/20 us), dòng sét 50kA Model: V50BC4-280 Thông số: 280V, 4P, Iimp (10/350) 12.5kA/P, Imax (8/20) 50kA/P  
  • Add to cart