Rơ le nhiệt còn có tên gọi khác  relay nhiệt thiết bị có thể tự động đóng, ngắt mạch khi dòng điện có dấu hiệu quá tải. Các rơ le nhiệt hoạt động dựa trên sự giãn nở của các thanh kim loại khi bị đốt nóng. …

Trong công nghiệp,  thường được lắp đặt chung với khởi động từ (Contactor).