RCCB là thiết bị cầu dao được nghiên cứu và chế tạo để chống dò ròng gây gây nguy hiểm cho người sử dụng thiết bị điện.

RCCB có chức năng phòng tránh và hạn chế được những nguy hiểm, khắc phục được các sự cố như: cháy nổ, hỏa hoạn,…